fredag 16. januar 2015

Vi stiller med to lag i Etnedal Cup

Vi har meldt på to 7-er lag i Etnedal Cup. Lagene blir tatt ut etter hvert.

J14 spiller sine kamper 8. februkar og J16 14. februar. J16 har meldt på ett lag.

Les mer her.http://etnedalfk.no/

Antall spillere på banen: G/J 08, J10/G10 og J12/G12 spiller 5èr fotball (4+ keeper).
J14/G14 og J16/G16 spiller 7èr fotball (6 + keeper). Vi vil anbefale at det ikke er mer
enn 10 spillere på hvert lag. Spillere skal registres på cupassist innen fristens utløp. En
spiller kan kun delta på ett lag under turneringen.(kan fravikes etter søknad, disp. gis
kun i spesielle tilfeller).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar