mandag 23. februar 2015

Keepertrening for Fagernes/Aurdal/Leira

Minner om følgende glimrende tilbud til keepere, som også er gratis:

Fast keepertrening for Fagernes/Aurdal/Leira:

Onsdag kl. 17.30 i gymsalen på Valdres vidergåande skule på Leira ved Bjørn Amund Øverseth (mobil 482 88 315).


Her kan du lese om Lerum Cup

Hei

Vi stiller med to lag i Lerum Cup i Sogndal 26.-28. juni. Vi gleder oss!

Les mer her. 

Det blir en egenandel, men vi kommer tilbake med mer info. om dette etter vinterferien.

I slutten av juni kvart år kjem 4-5000 ivrige fotballjenter og gutar frå store delar av Sør-Norge til Sogndal for å delta på Lerum Cup.

Gode grasbaner, lang erfaring som arrangør og eit tett og oversiktleg arrangement, er nokre av grunnane til at mange lag vel Lerum Cup år etter år.

Kampane vert spela på Sogndal fotball sitt treningssenter på Hafslo, Fosshaugane og på Kaupanger. Dette gir eit tett og oversiktleg arrangement der det gode og trygge turneringsmiljøet står i fokus. All transport til og frå banene og skulane brukt til overnatting er gratis og går etter eige rutesystem.

Sogndal er med sine knappe 7000 innbyggjarar og 2000 studentar regionsenteret i Indre Sogn. Her finn du eit yrande folkeliv og eit godt utval i butikker. Du får nærleik til Sognefjorden, fjell, brear, stavkyrkjer og andre turistmagneter. I indre Sogn finn du eit godt utval i overnattingsstader. Men ver tidleg ute, det er mange om beinet!


Bilder fra i fjor:
torsdag 19. februar 2015

DNB-cupen trenger dommere

Hei!

Har du lyst til å være med som dommer i år?

Det starter med DNB-cupen for de som har lyst og helst har prøvd det litt før. Ellers blir det arrangert dommerkurs senere i år, der alle på J14 og G14 får tilbud om å være med.

Gi beskjed til Geir Helge om du vil være med på DNB-cupen. Innkalling til dommerkurs kommer senere. DNB-cupen er fra 7. april til 12. april. Du får et gavekort på Fagernes Sport som takk for innsatsen, samt en Fagernes IL minnepenn.

DNB-cupenJ16 med treningskamp, ønsker noen spillere


Trener Anders Moen har ordnet en treningskamp for J16 mot Haugsbygd på Blåbærmyra søndag 15. mars kl. 14.00. 

Han lurer på om noen av de eldste på J14 har lyst til å være med på den kampen. De trenger 4-5 for å få til 11-er lag med reserver. 

Meld fra til Geir Helge eller Ronny over vinterferien.

Referat fra foreldremøtet

 Foreldremøte J14 Fagernes/Aurdal/Leira
Sesongen 2015

Velkommen til foreldremøte for J14 Fagernes/Aurdal/Leira!

Mandag 16. februar kl.20.00 til 21.00 på NAUS
– samtidig med at jentene trener oppe i Valdreshallen.

Saker:
1. Presentasjon av trenerne og lagleder – og foreldrene.
Trenere Geir Helge Skattebo og Ronny Oppheim og Geir Myrvold som lagleder.
Ellers var 16 spillere representert med foreldre, egen oversikt viser hvem som var til stede. Spilleliste ble sendt rundt for kontroll av kontaktopplysninger.

2. Serien: det er påmeldt 2 lag et 9-er lag og et 7-er lag.
Oppsett med lag som 9’ er og 7’ er skal møte er lagt ut på bloggen.
7’ er lager består av flere lokale kamper mens 9’ er serien har en del kamper hvor det blir lengre kjøring.
Samarbeidslag: Det ble snakket en del om dette. En del foreldre var litt skeptiske til dette og savnet litt informasjon i forkant før ett eventuelt samarbeide ble bestemt. Trenergruppa har valgt å gå for denne løsningen, GHS og RO hadde samme samarbeidet i fjor og syntes det fungerte godt også det å kunne dele på ansvar/oppfølging/ treninger sammen. Vi tror denne organiseringen vil gi det beste tilbudet til jentene. Hvis ikke flere foreldre hadde ønsket å ta tak/ del i trener/ laglederarbeidet.
9’ er serien møter tøffere motstand, derfor ønsker man å sette sammen en grunnstamme på dette laget. Men alle spillere skal i løpet av sesongen være med å spille på 7’ er og 9’ er laget.
Foreldrene vil gi oss i trener lagleder gruppa tillitt til å fordele og sette sammen lagene på best mulig måte.   
Vi oppfordrer foreldrene til å ta kontakt med oss gjerne privat om de skulle ha noe på hjertet. Positive eller kritiske tilbakemeldinger med målsetting om at vi skal ha det gøy og bli bedre.

3. Cuper: Forslag om Lerum Cup, alternativt Norway Cup. DNB-cupen, Slidrefjorden Cup er vel obligatoriske.
3 lag er meldt på DNB cupen.
Vi ble enige om å melde på 2 stk. 7’ er lag til Lerum cup. Blir vi mange spillere kan vi forsøke å få gjort om 1 lag til 9er for at alle skal få mest mulig spilletid. Utsending av informasjon og ønske om tilbakemelding med bindende påmelding vil bli sendt ut. Vi kommer til å trenge en del foreldre med til Sogndal, spesielt mødre til å kunne følge med jentene litt tettere på enn vi mannlige i støtteapparatet.  
I tillegg vil vi melde oss på andre obligatoriske lokale cuper.
Norway cup, lagleder/ trenere er ikke så gira på denne cupen. Krever veldig mye ressurser og antall beslaglegger mange ferie dager. Men en gang i karrieren bør jentene dra på denne cupen. Da vil det kreve mye dugnadsarbeid osv. fra foreldre.

4. Dugnad: Vask på Gamle stadion i juli gir 10.000 kroner inn. Alle må bidra med 1-2 økter her. Det vil bli utarbeidet vaskeliste, her må alle bidra, men dette er veldig lettjente penger inn til laget og lags kassen. Vakt liste vil bli utarbeidet.
Ellers ønsker vi foreldre til å ta kontakt og initiativ til aktiviteter og lignende som kan gi jentene litt penger i kassa til sosialt under cup osv.
Kan du ikke stille på tildelt vakt må du selv sørge for bytte innbyrdes.

5. Kiosk: Alle må bidra ei økt i kiosken på Blåbærmyra. Liste kommer.
Alle foreldre må bidra og ta sine oppsatte vakter i Kiosken på Blåbærmyra. I tillegg til vakter i kiosken på helge kamper vil laget ha ansvar for vaktene 1 uke om våren og 1 uke om sommeren. Laget får utbetalt til lagskasse overskudd fra kiosksalg til lagskonto, dette vil da fordeles på aldres trinn og mellom FIL og A/L lagene. Slik kan alle bidra for jentene får nyte godt av dette.
Kan du ikke stille på tildelt vakt må du selv sørge for bytte innbyrdes.

6. Aktivitetskontingent og medlemskap: Må betales til FIL eller A/L. Vær klar over at det finnes en utvidet forsikringsordning. Les mer på bloggen.

7. Kjørelister: Vil bli satt opp, så må folk må eventuelt bytte innbyrdes.
En av foreldrene vil bli forespurt om å sette opp kjørelister.

8. Drakter: Alle har like drakter og shortser, dvs. brune og kvite, men det kan komme til å være innslag blått og kvitt i cuper.
Kretsen definerer draktfarge ut i fra sendt søknad om samarbeidslag.
I serien vil vi da ha brunt og kvit som hovedfarge. Under cuper vil vi kunne ha større valgfrihet og være mer fleksibel på draktfarger.

9. Arbeidsfordeling: I fjor var Geir Helge lagleder, men fordelte ansvar til flere som fikk konkrete oppgaver.
Vi ønsker at mange foreldre engasjerer seg rundt laget. Alt fra å ta initiativ til arrangement av kakelotteri til å heie på laget på sidelinjen.

10. Informasjonskanal: bloggen vår. Se link nederst. Se også Face book.

11. Eventuelt.
Pappaen til Sandra Opsahl (Jon Martin) ønsker å sette i gang prosjekt med å få laget en felles overtrekks jakke. Med navn på spiller og lagnavn:
F / A / L , A / L / F. Vi organisere dette med slag av reklame som gir inntekter til laget.

Takk for fremmøtet!

Hilsen
Lagleder: Geir Myrvold, mobil: 951 62 610, e-post: geir.myrvold@asko.no
Trenere: Geir Helge Skattebo, mobil: 959 61 784, e-post: skattebo100@hotmail.com
Ronny Opheim, mobil: 915 76 999, e-post: ronny.opheim@hotmail.com

Bloggen vår:                         http://j14fagernesaurdalleira.blogspot.no/
Linkes til Facebook:             https://www.facebook.com/groups/282194971908138/


God vinterferie til alle!

Hei

Da blir det ei pause i vinterferien!

Ta deg en joggetur eller skitur! Alternativt er det veldig grønt og fint på Blåbærmyra.

God ferie!

onsdag 11. februar 2015

Foreldremøte for J14 mandag 16.februar kl.20.00 til 21.00

Mandag 16. februar kl.20.00 til 21.00 på NAUS
– samtidig med at jentene trener oppe i Valdreshallen.

Saker: 
 1. Presentasjon av trenerne og lagleder – og foreldrene.
 2. Serien: Påmelding av et 9-er lag og et 7-er lag. 
 3. Cuper: Forslag om Lerum Cup, alternativt Norway Cup. DNB-cupen, Slidrefjorden Cup er vel obligatoriske.
 4. Dugnad: Vask på Gamle stadion i juli gir 10.000 kroner inn. Alle må bidra med 1-2 økter her. Liste kommer.
 5. Kiosk: Alle må bidra ei økt i kiosken på Blåbærmyra. Liste kommer.
 6. Aktivitetskontingent og medlemskap: Må betales til FIL eller A/L. Vær klar over at det finnes en utvidet forsikringsordning. Les mer på bloggen. 
 7. Kjørelister: Vil bli satt opp, så må folk må eventuelt bytte innbyrdes. 
 8. Drakter: Alle har like drakter og shortser, dvs. brune og kvite, men det kan komme til å være innslag blått og kvitt i cuper.
 9. Arbeidsfordeling: I fjor var Geir Helge lagleder, men fordelte ansvar til flere som fikk konkrete oppgaver.
 10. Informasjonskanal: bloggen vår. Se link nederst. Se også Facebook.
 11. Eventuelt. 


Velkommen alle sammen! 

tirsdag 10. februar 2015

Utvidet forsikring

Hei

Jentene er forsikret gjennom lagsforsikring når de er medlemmer i Fagernes IL fotball eller Aurdal/Leira FK. Men husk å betale kontingent og medlemskap. (FIL) Aurdal/Leira FK har ikke kommet med informasjon enda, så vidt vi er kjent med.

NFF anbefaler en utvidet forsikring. Om du vil lese mer om denne, så finner du det her:

Forsikring.