torsdag 19. februar 2015

Referat fra foreldremøtet

 Foreldremøte J14 Fagernes/Aurdal/Leira
Sesongen 2015

Velkommen til foreldremøte for J14 Fagernes/Aurdal/Leira!

Mandag 16. februar kl.20.00 til 21.00 på NAUS
– samtidig med at jentene trener oppe i Valdreshallen.

Saker:
1. Presentasjon av trenerne og lagleder – og foreldrene.
Trenere Geir Helge Skattebo og Ronny Oppheim og Geir Myrvold som lagleder.
Ellers var 16 spillere representert med foreldre, egen oversikt viser hvem som var til stede. Spilleliste ble sendt rundt for kontroll av kontaktopplysninger.

2. Serien: det er påmeldt 2 lag et 9-er lag og et 7-er lag.
Oppsett med lag som 9’ er og 7’ er skal møte er lagt ut på bloggen.
7’ er lager består av flere lokale kamper mens 9’ er serien har en del kamper hvor det blir lengre kjøring.
Samarbeidslag: Det ble snakket en del om dette. En del foreldre var litt skeptiske til dette og savnet litt informasjon i forkant før ett eventuelt samarbeide ble bestemt. Trenergruppa har valgt å gå for denne løsningen, GHS og RO hadde samme samarbeidet i fjor og syntes det fungerte godt også det å kunne dele på ansvar/oppfølging/ treninger sammen. Vi tror denne organiseringen vil gi det beste tilbudet til jentene. Hvis ikke flere foreldre hadde ønsket å ta tak/ del i trener/ laglederarbeidet.
9’ er serien møter tøffere motstand, derfor ønsker man å sette sammen en grunnstamme på dette laget. Men alle spillere skal i løpet av sesongen være med å spille på 7’ er og 9’ er laget.
Foreldrene vil gi oss i trener lagleder gruppa tillitt til å fordele og sette sammen lagene på best mulig måte.   
Vi oppfordrer foreldrene til å ta kontakt med oss gjerne privat om de skulle ha noe på hjertet. Positive eller kritiske tilbakemeldinger med målsetting om at vi skal ha det gøy og bli bedre.

3. Cuper: Forslag om Lerum Cup, alternativt Norway Cup. DNB-cupen, Slidrefjorden Cup er vel obligatoriske.
3 lag er meldt på DNB cupen.
Vi ble enige om å melde på 2 stk. 7’ er lag til Lerum cup. Blir vi mange spillere kan vi forsøke å få gjort om 1 lag til 9er for at alle skal få mest mulig spilletid. Utsending av informasjon og ønske om tilbakemelding med bindende påmelding vil bli sendt ut. Vi kommer til å trenge en del foreldre med til Sogndal, spesielt mødre til å kunne følge med jentene litt tettere på enn vi mannlige i støtteapparatet.  
I tillegg vil vi melde oss på andre obligatoriske lokale cuper.
Norway cup, lagleder/ trenere er ikke så gira på denne cupen. Krever veldig mye ressurser og antall beslaglegger mange ferie dager. Men en gang i karrieren bør jentene dra på denne cupen. Da vil det kreve mye dugnadsarbeid osv. fra foreldre.

4. Dugnad: Vask på Gamle stadion i juli gir 10.000 kroner inn. Alle må bidra med 1-2 økter her. Det vil bli utarbeidet vaskeliste, her må alle bidra, men dette er veldig lettjente penger inn til laget og lags kassen. Vakt liste vil bli utarbeidet.
Ellers ønsker vi foreldre til å ta kontakt og initiativ til aktiviteter og lignende som kan gi jentene litt penger i kassa til sosialt under cup osv.
Kan du ikke stille på tildelt vakt må du selv sørge for bytte innbyrdes.

5. Kiosk: Alle må bidra ei økt i kiosken på Blåbærmyra. Liste kommer.
Alle foreldre må bidra og ta sine oppsatte vakter i Kiosken på Blåbærmyra. I tillegg til vakter i kiosken på helge kamper vil laget ha ansvar for vaktene 1 uke om våren og 1 uke om sommeren. Laget får utbetalt til lagskasse overskudd fra kiosksalg til lagskonto, dette vil da fordeles på aldres trinn og mellom FIL og A/L lagene. Slik kan alle bidra for jentene får nyte godt av dette.
Kan du ikke stille på tildelt vakt må du selv sørge for bytte innbyrdes.

6. Aktivitetskontingent og medlemskap: Må betales til FIL eller A/L. Vær klar over at det finnes en utvidet forsikringsordning. Les mer på bloggen.

7. Kjørelister: Vil bli satt opp, så må folk må eventuelt bytte innbyrdes.
En av foreldrene vil bli forespurt om å sette opp kjørelister.

8. Drakter: Alle har like drakter og shortser, dvs. brune og kvite, men det kan komme til å være innslag blått og kvitt i cuper.
Kretsen definerer draktfarge ut i fra sendt søknad om samarbeidslag.
I serien vil vi da ha brunt og kvit som hovedfarge. Under cuper vil vi kunne ha større valgfrihet og være mer fleksibel på draktfarger.

9. Arbeidsfordeling: I fjor var Geir Helge lagleder, men fordelte ansvar til flere som fikk konkrete oppgaver.
Vi ønsker at mange foreldre engasjerer seg rundt laget. Alt fra å ta initiativ til arrangement av kakelotteri til å heie på laget på sidelinjen.

10. Informasjonskanal: bloggen vår. Se link nederst. Se også Face book.

11. Eventuelt.
Pappaen til Sandra Opsahl (Jon Martin) ønsker å sette i gang prosjekt med å få laget en felles overtrekks jakke. Med navn på spiller og lagnavn:
F / A / L , A / L / F. Vi organisere dette med slag av reklame som gir inntekter til laget.

Takk for fremmøtet!

Hilsen
Lagleder: Geir Myrvold, mobil: 951 62 610, e-post: geir.myrvold@asko.no
Trenere: Geir Helge Skattebo, mobil: 959 61 784, e-post: skattebo100@hotmail.com
Ronny Opheim, mobil: 915 76 999, e-post: ronny.opheim@hotmail.com

Bloggen vår:                         http://j14fagernesaurdalleira.blogspot.no/
Linkes til Facebook:             https://www.facebook.com/groups/282194971908138/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar