tirsdag 14. april 2015

Loddbøker og kopp - salg:)

Loddbøker:
Utdeling av loddbøker på dagens trening til alle J14 spillere. Fil fotball håper dere selger ut alle loddene. Kr. 2,- pr. Stk. Se orientering som følger med boka. 

Når loddene er solgt leveres loddboka til Geir Myrvold. Pengene overføres til J14 sin konto, merk innbetaling med J14 loddsalg og spillerens navn. 


Konto for loddbok/ Statoil kopp: 1503.21.02414. 

Geir M. overfører samlet til Fil Fotball. 

Statoil kopp:
Salg av Statoil kopp til inntekt for Fil Fotball. Alle spillere på J14 har fått utdelt 2 stk. kopper for salg. Denne selges for kr. 299,- pr. kopp. Fil sitter igjen med kr. 100,- pr. kopp. 

Etter salg overfører dere pengene til J14 sin lags konto. J14 konto nr. kommer senere. Geir sørger for felles overføring til Fil Fotball. I koppen ligger det ett Statoil klistremerke som må monteres. Fil-merket er frivillig. 

Vi samler inn igjen de koppene vi ikke klarer å selge. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar